Konstföreningen Zebra-gruppen-Galleri Zebra.

 

Avtalsparter.

Utställer som hyr galleriet skall vara fysisk (myndig) eller juridisk person. 

Underskrivet avtal är bindande.

 

Överlåtelse.

Lokalen får ej överlåtas till någon annan utställare. Om man blir sjuk eller får andra allvarliga förhinder, kan en annan utställare med galleristens samtycke överta platsen.

 

Avgifter.

Gallerihyran används till omkostnader för lokal samt administrationskostnader. gallerihyran återbetalas endast om det är Galleri Zebra som förorsakat att utställning inte kan genomföras.

 

Försäljningprovision.

Försäljningsprovision uttages ej av galleriet om inte speciell överenskommelse finns i avtal mellan galleriet och utställare.

 

Utställningens planering, annonsering och uppstart.

Utställaren ansvarar själv för eventuell annonsering i media (kontakta zebra-gruppen för kontakter och överenskommelse med lokaltidning) och marknadsförings kostnader.

Galleriet skickar information om utställningen via e-post till konstförenings Zebra-gruppens medlemmar samt ett antal konstföreningar i området. Galleriet annonserar om utställningen på galleriets hemsida. Utställaren ser till att det finns information om utställningen absolut senast 30 dagar innan utställningens vernissagedag.

Utställaren planerar och hänger själv sin utställning. Galleriets hängningslister skall användas, inga spikar får användas. I lokalen får endast levande ljus enbart användas om de placeras utan möjlighet till kontakt med brännbart ämne samt är under ständigt uppsikt.

Galleriet kan i mån av tid och möjlighet hjälpa till med råd och stöd avseende marknadsföring, annonsering, utställningens planering och hängning. Kontakta galleriet tidigt om sådant stöd önskas. Galleriet har i detta fall möjlighet att efter samråd med utställaren, erhålla ersättning för faktiska kostnader.

 

Utställnings genomförande.

Utställaren tar själv hand om sin utställning och ansvarar för vernissage (inklusive t,e,x drink och tilltugg osv). Utställaren ansvarar för god ordning under utställningens genomförande samt för städning av galleriet efter det att utställningen är ned plockad. Utställaren tillser att information med utställarens namn och aktuella öppentider anslås på dörr och att annonserade utställningstider följs. Inga aktiviteter i lokalen efter 23:00 (det är t.e.x inte tillåtet med fester eller övernattning i galleriet).

 

Eventuella skador på samt förluster av galleriets egendom.

Utställaren är ansvarig för alla kostnader som följer på vårdslös hantering. Eventuella skador på galleriets lokal, utrustning och inredning debiteras utställaren.

Vid ofullständig städning debiteras utställaren en städavgift på SEK 250/tim

Vid förlust av nyckel debiteras utställaren låsbyte på galleriet SEK 2500

 

Fösäkring.

Varje utställer ansvarar själv för försäkring av sina konstverk under utställningen, i lagerperioden samt under transport till och från galleriet.

 

Rättigheter.

Utställaren ger också Galler Zebra tillåtelse att använda bilder av de utställda verken på galleriets hemsida, till marknadsförening av konstnär samt tryckning av reklam. Utställaren blir krediterad med sitt namn i varje tillfälle.

 

Force Majeure.

Galleri Zebra förbehåller sig rätten att ändra plats eller datum för en utställning    (Force Majeure), efter det att alla involverade personer har blivit behörigt underrättade.