Om oss

Galleri Zebra drivs av den ideell föreningen Zebra-gruppen som är en oavhängig, politiskt och religiöst obunden förening, som har till uppgift att väcka, underhålla, utbreda och vidareutveckla intresset för konst och konstnärskap.